Menu mobile

Kontrakt IV „Działania informacyjno-promocyjne dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności pn: „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II i Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie –Etap III Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wykonawca: Agnieszka Kammer  Grupa Red Star Media,  Kraków
Data podpisania: 14.08.2013r.
Wartość: 144 911,08 zł  (bez VAT) w tym:
            Etap II   – 71 872,93 zł
            Etap III – 73 038,16 zł
 
Przedmiotem kontraktu jest prowadzenie działań w zakresie informowania opinii publicznej o pomocy finansowej otrzymanej z Unii Europejskiej przez Beneficjenta oraz o fakcie współfinansowania projektu z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.