Menu mobile

Kontrakt III „Inżynier Kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap II” Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wykonawca: Safege Oddział w Polsce, Warszawa
Data podpisania: 17.06.2013r.
Wartość: 454 800,00 zł (bez VAT). Inżynier na bieżąco pełni nadzór nad kontraktami na roboty.