Menu mobile

Kontrakt II „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Glogera, Obozowej i Wyciąskiej w Krakowie” Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wykonawca: Konsorcjum firm: LINTER S.A, Wolbrom- Lider Konsorcjum
i Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „METRO” Sp. z o.o. Warszawa - Partner Konsorcjum
Data podpisania: 23.08.2013r.
Wartość: 4 828 292,97 zł (bez VAT)

Rozpoczęcie robót budowlanych 13 września 2013 r.
 

Kalendarz realizacji


25 luty 2015
ul. Obozowa
Prace zostały zakończone. Wybudowano 500,24 m [zgodnie z pomiarem geodezyjnym] kanalizacji sanitarnej.
ul. Glogera
Prace zostały zakończone. Wybudowano 996 m kanalizacji sanitarnej. Obecnie  trwa procedura odbioru wykonanych odcinków.
ul. Wyciąska
Prace zostały zakończone. Wybudowano 1008 m  kanalizacji sanitarnej. Przy sprzyjającej pogodzie Wykonawca przystąpi do odtworzenia nawierzchni asfaltowej.  Obecnie  trwa procedura odbioru wykonanych odcinków.


27 listopad 2014
ul. Obozowa
W dniu 23 października, podpisano protokół odbioru dla wybudowanego kanału.
ul. Glogera
Prace trwają. Ułożono już 703,0 mb kanału głównego.
ul. Wyciąska
Postępy prac są widoczne, do chwili obecnej ułożono 550,0 mb kanału głównego i wykonano przyłącza.

26 wrzesień 2014
Ulica Glogera
Ułożono już odcinek w wykopie otwartym o długości 116,5 m i wykonano 331,5 m kanału metodą mikrotunelingu.
Ulica Wyciąska
Do chwili obecnej wywiercono 26 studni odwodnieniowych i ułożono 252,5 metrów kanalizacji. 


8 sierpień 2014
ul. Obozowa
Prace zostały zakończone.
ul.Glogera
Ruch samochodów odbywa się nadal rotacyjnie, jednym pasem drogi. Za utrudnienia przepraszamy!
Wykonany został mikrotuneling na odcinku S34 do S36 o długości około 113 m oraz odcinek od S34 do S33 o długości 48,5 m.
ul.Wyciąska
Zostało uruchomione odwodnienie. Wykonano 26 studni odwodnieniowych.Rozpoczęto budowę kanalizacji, do chwili obecnej wykonano 10 m wraz z przyłączami.


26 maj 2014
Ulica Obozowa
Prace na ulicy Obozowej zostały zakończone. Wykonawca położył 500 metrów kanalizacji, w tym 327 metrów wykopem otwartym, oraz 173 metry metodą przewiertu. Zamontowano 21 studzienek łączących sieć kanalizacyjną. W kwietniu przeprowadzono próby szczelności każdego z odcinków i wykonano inspekcję TV kanałów. Na przełomie kwietnia i maja odtworzono drogę asfaltową i obszar zieleni oraz ułożono kostkę brukową.
Ulica Glogera
Trwają już prace na ulicy Glogera. Związane są z tym pewne ograniczenia w ruchu drogowym. Ruch samochodów odbywa się rotacyjnie, jednym pasem drogi. Za utrudnienia przepraszamy!

Wykonano już komorę startową, w najbliższym czasie zostanie wykonane przewiert a także kolejna komora.

Ulica Wyciąska
Na ulicy Wyciąskiej rozpoczęły się prace związane z odwodnieniem terenu. 


17 marzec 2014
Ulica Obozowa
Na ulicy Obozowej zakończone zostały prace związane z wykonaniem kanalizacji metodą przewiertu.  Obecnie, na dwóch ostatnich odcinkach, prowadzone są roboty metodą rozkopową. Planowane jest  przeprowadzenie próby szczelności nowo wybudowanych odcinków, oraz inspekcja telewizyjna. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W kwietniu rozpocznie się  odtworzenie nawierzchni drogowej.
Ulica Glogera
Wykonawca dokonał przeglądu terenu inwestycji, oraz  zlecił geodezyjne wytyczenie studni. Prace na ul. Glogera rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia.
Ulica Wyciąska
Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentów zezwalających na odwodnienie terenu budowy. 


31 styczeń 2014
Od stycznia na ulicy Obozowej prowadzony jest kolejny etap prac. Na początkowym fragmencie inwestycji został wykonany przewiert, który w dalszej części robót umożliwi wprowadzenie rury kanalizacyjnej. Wykonawca uzyskał od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu niezbędne pozwolenie na zajęcie pasa drogowego jak również opinie od Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót w tym miejscu. Dobra pogoda umożliwia prowadzenie prac bez opóźnień, zgodnie z harmonogramem.

Przewiertem zostały  wykonane odcinki kanalizacji o łącznej długości około 104,0 mb (pozostało 75,0 mb). W wykopie otwartym ułożono kanał o łącznej długości: 77,0 mb (pozostało 245,5 mb). Zamontowano siedem studni.