Kontrakt VI

Inżynier dla przedsięwzięcia „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I”
 
  • Data podpisania: 10.10.2006 r.
  • Wykonawca: Konsorcjum Firm: Projekt Management Ltd, Ekocentrum Sp. z o.o.,
    Pracownie Badawczo-Projektowe „Ekosystem” Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: 1.200.000 Euro
  • Data zakończenia: 10.12.2010 r.


Zobacz również: