Kontrakt II

Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa – kanały przełazowe”
 
  • Data podpisania: 21.08.2007 r.
  • Wykonawca: Konsorcjum firm: PBG S.A., INFRA S.A. , Przedsiębiorstwo Bezwykopowej Renowacji Sieci Podziemnych Sp. z o.o.,
  • Wartość kontraktu: 9.357.047,72 Euro
  • Data rozpoczęcia robót: 18.09.2007 r.
  • Data zakończenia: 18.08.2009 r.


 

Zobacz również: