Menu mobile

Kontrakty Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Całkowity koszt kwalifikowany realizacji zadań wynosi 36 405 900 Euro, z czego 59 % czyli 21 479 481 Euro jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności. Pozostałe, 41% czyli 14 926 419 będzie sfinansowane przez MPWiK S.A. w Krakowie. Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Zadania będą realizowane w latach 2007 – 2009.

1. Kontrakty Zakończone
 
Nr Kontraktu Nazwa Kontraktu Data Rozpoczęcia Data Zakończenia
I. "Budowa kanału odciążającego Kolektor B w Nowej Hucie" i "Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku Urwisko" 20.03.2007 31.01.2008
II. "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe" 21.08.2007 18.08.2009
III. "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe - Kraków" 31.08.2007 22.10.2009
IV. "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe - Nowa Huta" 03.10.2007 30.09.2009
V. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta) 25.07.2008 15.10.2010
VI. "Inżynier dla przedsięwzięcia "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap I" 10.10.2006 10.12.2010

2. Przetargi rozstrzygnięte
 
Nr Kontraktu Nazwa Kontraktu Rodzaj umowy Wykonawca Data podpisania umowy Wartość Kontraktu (netto)
I "Budowa kanału odciążającego Kolektor B w Nowej Hucie" i "Uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego poprzez odłączenie potoku Urwisko" Umowa na roboty
Konsorcjum firm: PRG METRO Sp. z o.o., PRI INKOP Paweł Piechnik
20.03.2007 3086382,99
II "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe" Umowa na roboty
Konsorcjum firm: PBG S.A, INFRA S.A, PBRSP Sp. z o.o.
21.08.2007 9357047,72
III "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe Kraków" Umowa na roboty
Konsorcjum firm: PBG S.A, INFRA S.A
31.08.2007 6920915,58
IV "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Nowa Huta" Umowa na roboty
Firma: Per Aarsleff Polska Spółka z o.o.
03.10.2007 4330000,00
V "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta Krakowa (Dzielnica Nowa Huta)" Umowa na roboty
Konsorcjum firm: ZIAJKA Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o., Przedsiębiorstwo budowlane COMPLEX-BUD" Leon Szuturma, AG System sp. z o.o., DROMET sp. z o.o.
26.06.2008 13368606,53
VI "Inżynier dla przedsięwzięcia Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap I" Umowa na usługi
Konsorcjum firm: EKOCENTRUM Sp. z o.o., PROJECT MANAGEMENT LTD., Pracownie Badawczo - Projektowe "EKOSYSTEM" Sp. z o.o.
10.10.2006 1 200000,00