Menu mobile

Aktualności Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Stan na 24 marca 2011r.

31 grudnia 2010r.
Zakończenie Projektu

19 października 2010r.
Konferencja z okazji zakończenia projektów unijnych.

15 października 2010r.
Zakończenie kontraktu V

24 czerwca 2010r.
decyzja Komisji Europejskiej zmieniająca decyzję dotyczącą przyznania pomocy dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie- Etap I”.

16-18 czerwca 2010r.
Udział w VIII Międzynarodowej Konferencji "Inżynieria 2010" - Tomaszowice.

1-2 grudnia 2009r.
konferencja na Politechnice Wrocławskiej pt. ”Ekonomiczno-ekologiczne aspekty ochrony środowiska w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej” W ramach konferencji przedstawiono prezentacje pt. „Osiągnięcia MPWiK SA w Krakowie w renowacji kanałów przełazowych w centrach historycznych miast. Aspekty ekonomiczno-inżynieryjne”. Zostały omówione główne efekty realizacji projektu, uwarunkowania ekonomiczne, społeczne oraz ekologiczne.

22 października 2009r.
Zakończenie kontraktu III

30 września  2009r.
Zakończenie kontraktu IV

18 sierpnia 2009r.
Zakończenie kontraktu II

26 czerwca 2009r.
Konferencja prasowa zorganizowana w ZUW Bielany - pokazy video renowacji kanalizacji zrealizowanej na Kontraktach II, III i IV

16-18 czerwca 2009r.
Udział w VII Międzynarodowa Konferencji "Inżynieria 2009" - Tomaszowice.

11 marca 2009r.
wydanie Świadectwa Wykonania dla Kontraktu I