Menu mobile

Kalendarz realizacji

Powrót do strony głównej

Kalendarz realizacji Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

9 październik 2015
Zakończono pracę na wszystkich odcinkach.  Łączna długość modernizowanych odcinków wyniosła 2,44 km.

10 sierpień  2015   
Prace renowacyjne stuletniego kolektora przebiegają zgodnie harmonogramem. Na odcinkach P1-P2, P2 –studnia 170393 wzdłuż ul. Tynieckiej trwa montaż paneli. Panele ułożono już  na odcinku studnia 170393 - P3 w ul. Zamkowa/Modalińskiego oraz odcinkach P3-P4 i P4-P5 i tu obecnie trwają prace związane z uszczelnieniem przestrzeni międzyrurowej. Roboty przy Górnej Głowicy Syfonu Wilgi zmierzają ku końcowi, przestrzenie między panelami zostały uszczelnione, przeprowadzono renowację studni i przykanalików. Zlikwidowana została komora robocza K9 przy Bulwarze Wołyńskim, która umożliwiła w czasie prac modernizacyjnych umieszczanie nowych paneli we wnętrzu kolektora.

20 maj 2015
Zamontowano panele na odcinku od komory przelewowej P5 (rejon mostu Grunwaldzkiego) do rzeki Wilgi o łącznej długości ok. 600m i wymiarze 1200/1800 mm. Wykonawca rozpoczął  montaż paneli 1000/1500x18 mm oraz montaż rury osłonowej na kolejnym odcinku. Rozpoczęto również  iniekcję mieszanki do wypełnienia przestrzeni międzyrurowej na wykonanych odcinkach. Prace obejmują również wykonanie modernizacji przyłączy przy pomocy specjalnej wykładziny w formie rękawa wewnętrznego (kształtka kapeluszowa). Na odcinkach gdzie Wykonawca prowadzi pracę układa się rury by-pass na powierzchni terenu, które służą do przepompowania ścieków z kolektora w trakcie montowania w nim nowych paneli.


25 luty 2015
Wykonawca zakończył prace projektowe. Przygotowane zostały też wnioski materiałowe. Prowadzone są prace przygotowawcze, które umożliwią rozpoczęcie robót. Przygotowywane zostały dokumenty formalne umożliwiające rozpoczęcie robót. Inżynier, oraz Zamawiający zaakceptowali przedstawione projekty. Dokonano skanowania wnętrza kanału na odcinku od studni ID258872 do górnej głowicy syfonu Wilgi w celu określenia jego dokładnych wymiarów i trasy przebiegu kanału. Wykonano komorę startową i rozpoczęto montaż paneli.

26 wrzesień 2014
Przygotowywane są wnioski materiałowe oraz projekty dla planowanych robót.
Trwają prace przygotowawcze oraz przygotowywanie dokumentów formalnych umożliwiających rozpoczęcie robót.