Menu mobile

Kontrakt III Modernizacja sieci kanalizacyjnej kolektor od Czarodziejskiej do Wilgii w Krakowie Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Kontrakt będzie realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji i jej wykonanie. Projekt  zakłada  modernizację kolektora od ulicy Czarodziejskiej do rzeki Wilgii  o  łącznej długość  2,4 km. 

Kalendarz realizacji