Dzień Otwarty Oczyszczalni Ścieków Kujawy

Powrót do strony głównej

Dzień Otwarty Oczyszczalni Ścieków Kujawy

Zapraszamy na zwiedzenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków Kujawy w  ramach wydarzenia
"Zajrzyj do Nowej Huty"
22.09.2018 r., start godz. 9:30


W ramach wydarzenia „Zajrzyj do Nowej Huty” organizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa już 22 września będzie można zwiedzić Zakład Oczyszczania Ścieków Kujawy.
 
Jak co roku Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza  mieszkańców Nowej Huty do poznania swojej dzielnicy, Krakusów do pozbycia się mylnych wyobrażeń o Nowej Hucie, całą resztę turystów do zobaczenia „innej twarzy” Krakowa. Wodociągi Miasta już od kilku lat przyłączają się do tej akcji udostępniając miejsca na co dzień niedostępne.
 
Tym razem można będzie „zajrzeć” do Zakładu Oczyszczania Ścieków Kujawy, który został oddany do użytku w 1999 r. To oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, z czasowym wspomaganiem chemicznym. Położona jest na obszarze należącym do przysiółka Kujawy: na wschód od dawnej wsi Pleszów i na południe od kombinatu metalurgicznego. W latach 2013–2015 oczyszczalnia została zmodernizowana i rozbudowana w ramach projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II współfinansowanego ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Obecnie Oczyszczalnia Ścieków Kujawy spełnia  wszystkie surowe normy polskie i unijne.
 
Oczyszczalnia Ścieków Kujawy
ul. Dymarek 9, 31-983 Kraków

 

 

Rezerwację miejsc na zwiedzanie w dniu 22 września prowadzi  Muzeum Histerycznego Miasta Krakowa


Dostępne godziny zwiedzania: 9.30–11.30 i 11.30–13.30 – zwiedzanie z przewodnikiem Zakładu Oczyszczania Ścieków.
Liczba miejsc: maksymalnie 25 osób podczas jednego oprowadzania. Zapisy: info@mhk.pl – należy podać: imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego lub legitymacji (dla osób w wieku 12–16 lat) lub nr paszportu (dla obcokrajowców). Uczestnicy proszeni są o założenie pełnego, sportowego obuwia. Start sprzed oddziału MHK Dzieje Nowej Huty (os. Słoneczne 16).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zachowania się na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Kujawy. 

  Regulamin Zwiedzania