Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Komunikat!
Data dodania 2021-01-04 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Miło nam poinformować, że od 4 stycznia 2021 r. ulega zmianie nasza dotychczasowa nazwa -  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji S.A. w Krakowie, na Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy Spółki nie powoduje zmiany podmiotu, który jest stroną zawartych umów oraz zaciągniętych zobowiązań. Bez zmian pozostają wszystkie pozostałe dane, w tym:
  • NIP o nr 6750000065
  • REGON o nr 350720714
  • numer wpisu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego 0000057956
  • numery kont bankowych
  • numery telefonów
  • adres pocztowy
  • wysokość kapitału zakładowego

Zwracamy również uwagę, że zmienia się nazwa Administratora Państwa Danych Osobowych. W pozostałym zakresie treść informacji nie ulega zmianie.

Aktualne dane Spółki:
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
tel.: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994
e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl