Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Wodociągi Miasta Krakowa w Drohobyczu
Data dodania 2019-05-09

Drohobycz to miasto na Ukrainie w obwodzie lwowskim. Leży nad rzeką Tyśmienicą w Beskidach Brzeżnych. 

Powstanie Drohobycza ma ścisły związek z wydobyciem soli w jego okolicach i jest wzmiankowane już we wczesnośredniowiecznych latopisach ruskich. Po przyłączeniu przez Kazimierza Wielkiego Rusi Czerwonej do Królestwa Polskiego  miasto przeżyło pierwszy okres dynamicznego rozwoju.

Drohobycz był częścią Polski aż do czasów II wojny światowej. Urodziło się w nim wielu wybitnych Polaków jak choćby: Kazimierz Badeni, Artur Grottger, Bruno Schultz, Stanisław Maczek. Pod Drohobyczem przyszedł na świat  Józef Dietl – wieloletni prezydent Krakowa, pomysłodawca i gorący orędownik budowy krakowskich wodociągów. Może to właśnie dlatego przedsiębiorstwa wodociągowe Drohobycza i Krakowa  od lat wiąże nie tylko współpraca, ale też branżowa przyjaźń, której ukoronowanie nastąpiło w 88 rocznicę powstania Publicznego Przedsiębiorstwa Drohobyczwodokanał.

Przy wsparciu Wodociągów Miasta Krakowa przedsiębiorstwo wodociągowe z Drohobycza stało się członkiem Stowarzyszenia Forum Galicyjskich Wodociągów. Na tę uroczystość, która przypadła 10 maja 2019 roku zostali zaproszeni Piotr Ziętara – prezes zarządu Wodociągów Miasta Krakowa, Paweł Senderek – wiceprezes zarządu i Tadeusz Żaba – dyrektor produkcji. 10 maja 2019 roku to symboliczna data nie tylko ze względu na rocznicę postania wodociągów w Drohobyczu, ale też nowego otwarcia, które pomoże PP Drohobyczwodokanal w dalszym, dynamicznym rozwoju.  
 
Jak podkreśla Roman Szagała - Dyrektor Publicznego Przedsiębiorstwa Drohobyczwodokanal, partnerstwo z Krakowem otwiera drzwi do nowego rynku usług i współpracy z instytucjami Unii Europejskiej. Kluczem do tych drzwi są Wodociągi Miasta Krakowa, mające nie tylko bogate doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych na modernizację i rozwój, ale też osiągnęło sukces stając się na wskroś nowoczesnym, światowego formatu przedsiębiorstwem.

Wodociągi Miasta Krakowa pozyskały 520 mln złotych unijnych dotacji, to oczywiście tylko część wszystkich poniesionych kosztów na drodze do nowoczesności. W latach 2002 – 2018, łącznie na inwestycję i remonty krakowskie przedsiębiorstwo wodociągowe wydało 3,1 mld złotych. Jest więc, zdaniem ukraińskich partnerów od kogo się uczyć, bo przecież większość tych olbrzymich pieniędzy została „wypracowana” przez odpowiednie zarzadzanie, a w raz z nim stałe podnoszenie jakości świadczonych usług.

Teraz partnerzy z Drohobycza chcą przenieść do siebie te dobre praktyki, bo jak sami twierdzą nie mogli sobie wymarzyć lepszego patrona w drodze ku europejskim standardom.  Bezpośrednie partnerstwo jest też  dla wodociągów z Drohobycza koniecznym warunkiem, do wyjścia na  nowy poziom finansowo-gospodarczych relacji z instytucjami unijnymi, gdzie Wodociągi Miasta Krakowa będą wobec Drohobycza swojego rodzaju lobbystą. Projektów do wspólnej realizacji jest dużo.
Na przykład, już w tym roku grupa specjalistów z Drohobycza pojedzie do Krakowa, gdzie odbędą szkolenie przybliżające nowe technologie uzdatniania wody i skutecznego oczyszczania ścieków. Dla pracowników PP Drohobyczwodokanał przewidziane są też staże w zakresie modernizacji sieci wodociągowych, inwentaryzacji (cyfryzacji) sieci, zbytu i realizacji usług.
 
 
Więcej też na stronie  Drohobycza: