Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Wodociągi Miasta Krakowa modernizują system odwodnienia terenów S.M. „Kabel”
Data dodania 2017-10-02

Trwają prace związane z usprawnieniem funkcjonowania odwodnienia terenów należących m.in. do Spóldzielni Mieszkaniowej „Kabel”. Wodociągi Miasta Krakowa realizują aktualnie przedsięwzięcie, którego celem jest  poprawa stanu technicznego oraz właściwości hydraulicznych kolektora deszczowego „Bagry” oraz  Rowu Płaszowskiego - będącego jego przedłużeniem. Są to newralgiczne elementy systemu przyjmującego wody opadowe i roztopowe ze znacznej części południowego obszaru Gminy Miejskiej Kraków.
 
Do tej pory renowacji poddano ponad 700 metrów odbiornika. Zakłada się, że do końca 2017 roku, całość prac związanych z poprawą funkcjonowania wspomnianych elementów infrastrukturalnych, odbierających znaczne ilości wód opadowych  i roztopowych, zostanie ukończona. 
 
Równolegle finalizowane są prace przygotowawcze związane z budową zbiornika retencyjnego, przepompowni oraz kolektorów deszczowych, realizowanych w celu podniesienia efektywności istniejącego systemu odwodnienia terenów  S.M. „Kabel”.
 
Na końcowym etapie znajduje się proces pozyskiwania prawa do terenu na cele budowlane, zarówno od przedsiębiorstwa TELE-FONIKA Kable S.A. jak i od PKP S.A. (w obszarze związanym z inwestycją kolejową obejmującą modernizację linii Kraków Główny Towarowy – Rudzice). Zakończenie tych prac i czynności pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy inwestycji, zawarcie z nim umowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Należy podkreślić, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kraków zabezpieczono środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia w wysokości 5 mln zł.