Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Jak uruchomić pobór wody po dłuższej przerwie? Przeczytaj instrukcję.
Data dodania 2020-09-02 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

W związku z przewidywanym powrotem do pełnego funkcjonowania jednostek nadzorowanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa po przerwie związanej z pandemią COVID-19, pragniemy przypomnieć jak uruchomić wewnętrzną instalację wody przeznaczonej do spożycia. Jednocześnie podkreślamy, że zainstalowane w szkołach pitniki, z uwagi na konieczność zapewnienia możliwie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego podczas pandemii, nie powinny być uruchamiane.

Dłuższe przerwy w poborze wody przeznaczonej do spożycia są zwyczajnym zjawiskiem, które jest charakterystyczne dla dużej grupy odbiorców wody pitnej. Wiele zakładów pracy, punktów usługowych czy placówek edukacyjnych zawiesza funkcjonowanie na czas przerw świątecznych, wakacji czy ferii.

Podczas dłuższych przerw w poborze, woda stagnuje w instalacjach wewnętrznych. Nie stanowi to bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednak może wpływać na pogorszenie własności organoleptycznych wody takich jak barwa, smak czy zapach. Dlatego przed rozpoczęciem poboru zaleca się przepłukanie instalacji wewnętrznej poprzez odkręcenie kranu i spuszczenie odpowiedniej ilości wody. Kiedy do punktu czerpalnego dopłynie świeża woda z sieci wodociągowej, można ponownie korzystać z dobrej wody prosto z kranu.
 
Grafika przedstawiąjąca czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do korzystania z wody po dłuższej przerwie.

                     Instrukcja do pobrania.