Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Światowy Dzień Monitoringu Wód
Data dodania 2021-09-18 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Monitoringu Wód. W 2003 roku Amerykańska Fundacja na rzecz Czystej Wody zainicjowała powstanie międzynarodowego programu, mającego na celu zwiększenie społecznej wrażliwości na jakość wód oraz zaangażowania lokalnych społeczności na całym świecie w ich ochronę. Wodociągom Miasta Krakowa S.A. ten temat jest szczególnie bliski. Wszystkie ujęcia wody dla Krakowa są szczegółowo monitorowane, by zapewnić pełne bezpieczeństwo dostarczanej wody miastu i jego mieszkańcom.
 
Wodociągi Miasta Krakowa S.A. prowadzą bieżący nadzór nad jakością wody, który obejmuje kontrolę jakości wody począwszy od stref sanitarnych rzek stanowiących źródła wody pitnej, poprzez stacje osłonowe zabezpieczające ujęcia wody przed incydentalnymi zanieczyszczeniami, kontrolę ciągów technologicznych zakładów uzdatniania oraz kompleksowe badania wody pitnej, dostarczanej do sieci wodociągowej miasta i wody z końcowych punktów sieci, czyli tej bezpośrednio z kranu.

Początki ochrony wód i ich monitoringu usankcjonowane ustawowo sięgają w Polsce 1922 roku, a dokładnie 19 września, kiedy opublikowano pierwszą ustawę wodną. Akt prawny oparty był na regulacjach pruskich i austriackich. Zapisano w nim m.in.: "(…) Zabrania się również wpuszczania do wód takich rzeczy i wrzucania takich przedmiotów i materii, które, choćby nie wstrzymywały odpływu wody, mogłyby spowodować jej szkodliwe zanieczyszczenie."
 
wiatowyDzieMonitoringuWod (1,163.58KB, PNG)

Kolejne ustawy normujące temat wód, wchodziły w życie w latach 1962 i 1975, dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Obecnie monitoring wód przeprowadzany na terenie całego kraju, dostosowany jest do założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej. W odniesieniu do prawa krajowego usankcjonowany został obowiązującą dzisiaj ustawą Prawo wodne z 2001 roku i jej aktami wykonawczymi.