Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Przepompownia "Wilga" w eksploatacji WMK S.A.
Data dodania 2021-10-20 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

W dniu 19 października 2021 roku została podpisana umowa sprzedaży pompowni przeciwpowodziowej „Wilga”, pomiędzy JTL Property Holdings Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, a Wodociągami Miasta Krakowa S.A. Przedmiotem transakcji jest pompownia przy ul. Ludwinowskiej w Krakowie wraz z nieruchomością, na której została zabudowana.
 
Zawarcie umowy stanowi finalizację wielomiesięcznych negocjacji pomiędzy stronami, z tą chwilą przepompownia została przez inwestora prywatnego przekazana Wodociągom Miasta Krakowa S.A. i rozpoczął się proces zintegrowania urządzenia z miejską infrastrukturą kanalizacyjną.
 
Warto wspomnieć, że w ostatnich latach Spółka na obszarze osiedla Podwawelskiego przeprowadziła kompleksową renowację (przy zastosowaniu technologii bezwykopowych) rurociągów kanalizacyjnych wraz z przyłączami do budynków. Była to pierwsza przeprowadzona na taką skalę modernizacja, która w istotny sposób polepszyła właściwości hydrauliczne systemu, a co za tym idzie także jego przepustowość. Natomiast doszczelnienie przewodów ograniczyło możliwość infiltracji wód opadowych.
 
Zakres renowacji obejmował blisko 3 900 mb sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych, a jej koszt wyniósł ponad 3 200 000 zł netto. Kolejnym ważnym etapem przedsięwzięcia, mającego na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia lokalnych podtopień na terenie osiedla Podwawelskiego, była budowa kolektorów odciążających DN 200 – 1000 po stronie ul. Barskiej, w konsekwencji której zwiększono możliwości retencjonowania wody opadowej w systemie kanałowym.

Wykonano nową infrastrukturę kanalizacyjną o łącznej długości ponad 750 mb za kwotę netto 3 100 000 zł. Niezależnie od realizacji wspomnianych przedsięwzięć, w ramach działań eksploatacyjnych przeprowadzono na obszarze osiedla Podwawelskiego czyszczenie ok. 1 600 mb sieci kanalizacyjnej i usunięto ponad 600 ton zalegających w niej osadów. Podstawową funkcję w zakresie odwodnienia rozpatrywanego obszaru, pełni istniejąca infrastruktura kanalizacji ogólnospławnej wraz z przelewami burzowymi, a także nowopowstałymi kolektorami odciążającymi.

Domknięciem tego systemu jest zakupiona właśnie przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. pompownia przeciwpowodziowa „Wilga”, która po włączeniu do miejskiego systemu kanalizacyjnego, będzie urządzeniem uzupełniającym, wspomagającym i uruchamianym w przypadku nadzwyczajnie wysokiego poziomu wody w Wiśle, przekraczającego 420 cm (stan wodowskazu na Bielanach), przy równoczesnych intensywnych opadach deszczu.