Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Nowe Prezydium Rady Izby Gospodarczej
Data dodania 2017-07-14

12 lipca w siedzibie Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Izby, która wyłoniła ze swojego grona Prezydium Rady.

W skład Prezydium Rady na stanowisko wiceprzewodniczącego został powołany Piotr Ziętara - Prezes Zarządu Wodociągów Krakowskich. Pozostali członkowie Prezydium to:

Przewodniczący Rady: Tadeusz Rzepecki
Wiceprzewodniczący Rady: Andrzej Malinowski
Członkowie Prezydium: Krzysztof Dąbrowski, Ryszard Sobieralski

Na pierwszym posiedzeniu Rada Izby omówiła m.in. aktualny stan prac nad projektem ustawy nowe Prawo wodne, a także planowane zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w szczególności powołanie regulatora cen.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”  jest organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej z siedzibą w Bydgoszczy. Powstała w 1992 i zrzesza obecnie 484 przedsiębiorstwa wodociągowe.Izba jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, a także Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków EUREAU z siedzibą w Brukseli. Izba poprzez swoich przedstawicieli bardzo aktywnie działa w trzech komisjach EUREAU: do spraw wody, ścieków oraz prawa i ekonomii.