Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w siedzibie Wodociągów Krakowskich
Data dodania 2017-06-30

Dalszy rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, inwestycje w bezpieczeństwo i ciągłość dostaw wody oraz skuteczny odbiór i oczyszczanie ścieków, a także przyszłość przedsiębiorstw wodociągowych związana ze zmianami w nowym Prawie wodnym – to główne tematy, które poruszali radni  w siedzibie Wodociągów Krakowskich, 26 czerwca na wyjazdowym posiedzeniu komisji infrastruktury.
 
Wodociągi Krakowskie, to Spółka bardzo dynamicznie rozwijająca swoją infrastrukturę. W ciągu ostatnich 16 lat o 452 kilometry powiększyła się długość sieci wodociągowej, natomiast sieci kanałowej przybyło w tym czasie 564 kilometry. Taki rozmach inwestycyjny sprawia, że 99,5% mieszkańców Krakowa posiada możliwość korzystania z wody dostarczanej przez Wodociągi Krakowskie, a 98,5% ma dostęp do sieci kanalizacyjnej. W ciągu ostatniego roku, łącznie wybudowane zostały ponad 54 kilometry sieci wodociągowej i kanalizacji, a remontom poddano ponad 19 kilometrów  istniejących przewodów. W obydwóch przypadkach zakładany na rok 2016 plan został przekroczony.

Jak zaznaczył Piotr Ziętara - Prezes Zarządu Wodociągów Krakowskich, inwestycje te zostały zrealizowane przy zachowaniu niezmienionej taryfy cenowej na poziomie - 10,15 zł za jeden metr sześcienny, co oznacza, że Wodociągi Krakowskie są jednym
z najtańszych dostawców w Polsce. Z pośród dużych miast tylko w Lublinie i Łodzi taryfa jest niższa, ale wynika to z faktu, że wodę czerpie się tam z ujęć głębinowych i jej uzdatnianie jest praktycznie bez kosztowe. 
 
Zarząd Spółki przedstawił radnym plan inwestycyjny na lata 2017-2019. Prognozowane jest wybudowanie 85 km sieci wodociągowej o wartości 89 mln zł, oraz 112 km kanalizacji za 124 mln zł. Olbrzymia część tych inwestycji dotyczy peryferyjnych obszarów Krakowa.

W ostatnich dwóch latach Wodociągi Krakowskie zanotowały wzrost ilości wolumenu sprzedaży wody. W 2016 roku Spółka zaplanowała sprzedaż 48 231 tys. m3 wody, natomiast rzeczywista ilość osiągnęła poziom 48 873 tys. m3. Podobnie rzecz się ma ze ściekami. Prognozowano odebranie i skuteczne oczyszczenie 47 817 tys. m3 ścieków, natomiast zakłady oczyszczania ścieków przyjęły 48 083 tys.m3. Warto zauważyć, że Wodociągi Krakowskie wciąż szukają nowych klientów i obecnie prawie 9% wody dostarczane jest gminom ościennym.

Zarząd Wodociągów Krakowskich przedstawił  radnym podstawowe, znane założenia  nowego Prawa wodnego. Prezes Zarządu Piotr Ziętara wyjaśnił, że najważniejsze zmiany nastąpią nie tylko w zakresie wyższych opłat za korzystanie przez przedsiębiorstwa wodociągowe z wód powierzchniowych i podziemnych, ale również  poprzez wprowadzenie taryfikatora za odprowadzanie wód opadowych, roztopowych oraz pochodzących z odwadniania gruntu. W nowym stanie prawnym nadzór nad gospodarką wodną ma sprawować przedsiębiorstwo Wody Polskie, natomiast stawki taryfy mają być zatwierdzane nie jak do tej pory przez samorząd, lecz przez powołane w tym celu instytucje.