Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Naprawa magistrali wodociągowej
Data dodania 2020-02-11 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa prowadzą prace naprawcze, które okazały się niezbędne po awarii do jakiej doszło podczas napełniania wodą magistrali na krakowskich Krzemionkach. Może to być związane z okresowym pogorszeniem klarowności wody.

W czwartek 6 lutego 2020 roku, awarii uległa jedna z zasuw odcinających, w wyniku czego nastąpił gwałtowny przepływ wody powodujący jej zmętnienie. Uszkodzenie zostało niezwłocznie  usunięte, a rurociąg poddany płukaniu, co jednak nie zapobiegło przedostaniu się części zmętniałej wody na teren Podgórza i Nowej Huty.

Awaria zasuwy pociąga za sobą konieczność dodatkowych prac naprawczych rurociągu, do których przystąpiono w poniedziałek 10 lutego. Ubocznym efektem tych działań było ponowne pojawienie się w sieci wodociągowej wody o pogorszonej klarowności.

Usunięcie usterki zasuwy i wszelkie późniejsze prace z tym związane były prowadzone w trybie awaryjnym, tak aby zminimalizować negatywne skutki z nich wynikające.

Wodociągi Miasta Krakowa zapewniają, że woda o pogorszonej klarowności nie stanowi zagrożenia dla ludzkiego zdrowia.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności!