Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Naprawa magistrali wodociągowej
Data dodania 2020-02-11

Okresowe pogorszenie klarowności wody spowodowane naprawą magistrali wodociągowej.

Wodociągi Miasta Krakowa prowadzą konieczne prace naprawcze, które okazały się niezbędne po awarii do jakiej doszło podczas napełniania wodą magistrali na krakowskich Krzemionkach.

W czwartek 6 lutego 2020 roku, awarii uległa jedna z zasuw odcinających, w wyniku czego nastąpił gwałtowny przepływ wody powodujący jej zmętnienie. Uszkodzenie zostało niezwłocznie  usunięte, a rurociąg poddany płukaniu, co jednak nie zapobiegło przedostaniu się części zmętniałej wody na teren Podgórza i Nowej Huty.

Awaria zasuwy pociąga za sobą konieczność dodatkowych prac naprawczych rurociągu, do których przystąpiono w poniedziałek 10 lutego. Ubocznym efektem tych działań było ponowne pojawienie się w sieci wodociągowej wody o pogorszonej klarowności.

Usunięcie usterki zasuwy i wszelkie późniejsze prace z tym związane były prowadzone w trybie awaryjnym, tak aby zminimalizować negatywne skutki z nich wynikające.

Wodociągi Miasta Krakowa zapewniają, że woda o pogorszonej klarowności nie stanowi zagrożenia dla ludzkiego zdrowia.
 
Przepraszamy za wszelkie niedogodności!