Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Ogłoszenie o pracę
Data dodania 2021-09-22 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. ogłaszają nabór na stanowisko: 

Specjalista ds. Technicznych w Dziale Projektowania


Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów do uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych na etapie projektowania,
 • przygotowanie dokumentacji projektowych sieci wod-kan,
 • przygotowanie dokumentacji projektowych przyłączy wod-kan,
 • uzgadnianie projektów sieci i przyłączy branżowo w poszczególnych urzędach administracyjnych,
 • przygotowanie dokumentów i uzyskanie zgłoszenia/pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa lub w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 

Od kandydata oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego z zakresu inżynierii środowiska,
 • uprawnień budowalnych do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 • dobrej znajomości programu AutoCad i wykonywanie w nim rysunków technicznych,
 • umiejętności rysowania profili podłużnych w programie Profil Koordynator,
 • doświadczenia w pracy na stanowisku projektanta lub asystenta projektanta przy opracowywaniu dokumentacji projektowych sieci wod-kan wraz z przyłączami,
 • znajomości ustawy Prawa Budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy Prawo Wodne, ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • znajomości procedur administracyjnych związanych z pozyskiwaniem warunków, opinii, decyzji, uzgodnień niezbędnych do uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
 • biegłej obsługi pakietu Microsoft Office oraz systemów informacji przestrzennej,
 • ogólnej znajomości RODO,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dokładności i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

Wybranym kandydatom oferujemy:
 • stały etat,
 • atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia,
 • interesującą i odpowiedzialną pracę w renomowanej firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia, 
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • udział w szkoleniach związanych z wykonywaną pracą,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • przyjazne środowisko pracy. 
 
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV oraz listu motywacyjnego z dopiskiem „Specjalista ds. Technicznych” na Dzienniku Podawczym w siedzibie Spółki tj. Kraków, ul. Senatorska 9, lub poprzez stronę internetową www.wodociagi.krakow.pl  w zakładce Kontakt/Kariera, najpóźniej do dnia 20 grudnia 2021 roku.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy, w tym dokumentach oraz podanych w trakcie rekrutacji w celach niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji prowadzonej przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. Jestem świadomy/a swojego prawa do wycofania zgody w dowolnym czasie, oraz że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych dokonanego przed wycofaniem zgody.