Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Nowe zasady wydawania warunków przyłączenia do sieci
Data dodania 2021-09-16 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. informują, że od dnia 19 września 2021 r. wprowadzone zostaną nowe zasady wydawania warunków przyłączenia do sieci. Do kluczowych zaliczyć należy w szczególności:
 
  • termin na wydanie warunków przyłączenia do sieci albo ich uzasadnionej odmowy - 21 dni  (w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych) oraz 45 dni (w pozostałych przypadkach), z możliwością jego przedłużenia odpowiednio o kolejne 21 i 45 dni
     
  • do wspomnianych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w  przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z  przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
     
  • elementy obligatoryjne wniosku o wydanie warunków, w tym obowiązek przedłożenia planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, określającego usytuowanie przyłączy w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
     
  • termin ważności warunków - 2 lata od dnia ich wydania

W związku z wprowadzeniem nowych zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci oraz realizacji przyłączy, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. wdrażają nowe druki wniosków, w tym o wydanie warunków przyłączenia do sieci, które dostępne będą na stronie internetowej wodociagi.krakow.pl w zakładce Formularze i Wnioski oraz w Centrum Obsługi Mieszkańców. Szczegółowych informacji udziela również Dział Techniczny pod numerami telefonów 12 42-42-315 ( - 407, - 418), 12 62-03-241.

Do spraw dotyczących wydawania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odbioru przyłączy oraz włączania ich do sieci, niezakończonych do dnia 19 września 2021 r., stosuje się zasady dotychczasowe.