Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Inteligentny system sterowania siecią wodociągową
Data dodania 2019-11-27

Funkcjonujące w Wodociągach Miasta Krakowa akredytowane laboratorium, każdego dnia prowadzi stały monitoring jakości wody na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji. Dodatkowo, wykonywane są badania we wskazanych lokalizacjach, zarówno w sieci wodociągowej, jak i w punktach czerpalnych u mieszkańców. Otrzymywane wyniki jednoznacznie potwierdzają, że krakowska kranowianka spełnia wszelkie określone przepisami wymagania.

Sieć wodociągowa w Krakowie zaopatrywana jest z czterech zakładów uzdatniania wody, bazujących na rzekach Sanka, Dłubnia, Rudawa oraz najważniejszym rezerwuarze – zbiorniku wody w Dobczycach. Każdy funkcjonujący niezależnie zakład obsługuje określony rejon miasta, tworząc odrębne strefy zasilania (https://wodociagi.krakow.pl/jakosc-wody/skad-mam-wode.html). Z uwagi na niejednolity charakter źródeł, w zakładach stosowane są zróżnicowane metody i technologie uzdatniania wody, mające wpływ na ostateczne odczucia smakowe i zapachowe.

Aktualnie Wodociągi Miasta Krakowa realizują projekt pn. „Inteligentny system sterowania siecią wodociągową”, który wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw oraz ograniczenie strat wody. Jego skuteczne wdrożenie połączone jest z prowadzeniem kalibracji modelu hydraulicznego, obejmującej m.in. wykonanie pomiarów na sieci wodociągowej. W tym celu konieczna jest chwilowa zmiana stref zasilania z poszczególnych zakładów, co może być związane z odczuwalną odmiennością zapachową i smakową wody pitnej, pochodzącej z innego niż dotychczas źródła. Zakończenie pomiarów planowane jest do końca listopada 2019 roku.

Jednocześnie dziękujemy Państwu za wszystkie przekazywane informacje, które są dla nas ważnym elementem doskonalenia systemu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę.