Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Fair Play dla Wodociągów Miasta Krakowa
Data dodania 2017-11-27

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie już po raz szesnasty zostało laureatem prestiżowego wyróżnienia „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

24 listopada na uroczystej Gali w Warszawie przedstawiciele Spółki odebrali Statuetkę Laureata i Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” dla Wodociągów Miasta Krakowa. W tym roku już po raz szesnasty Spółka została poddana wieloetapowemu procesowi weryfikacji, zakończonemu zewnętrznym audytem. Bardzo cieszy nas fakt, że Wodociągi Miasta Krakowa zostały ocenione jako Spółka uczciwa i działająca w zgodzie z obowiązującymi normami etycznymi, a także wywiązująca się ze zobowiązań podatkowych.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” to ogólnopolski projekt, w którym co roku, już od 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, zarówno wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów, ale także sposób i styl zarządzania. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako utrzymywanie właściwych relacji z różnymi interesariuszami - z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzami lokalnymi i państwowymi. Ideą programu jest zachęcenie polskich firm do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.