Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Dzień Europy
Data dodania 2020-05-09

Dzisiaj obchodzimy Dzień Europy. Przy okazji tego wydarzenia chcemy przypomnieć, jak Wodociągi Miasta Krakowa wykorzystują fundusze unijne do rozwoju infrastruktury, modernizacji zakładów i wdrażania najnowszych technologii.
 
9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. Robert Schuman, ówczesny francuski minister spraw zagranicznych, w swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która miałaby powstrzymać wybuch kolejnej wojny. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym jest dzisiaj Unia Europejska.

Aby uczcić to wydarzenie, co roku w maju instytucje europejskie otwierają swoje drzwi, beneficjenci funduszy unijnych włączają się do tej akcji organizując Dni Otwarte Funduszy Unijnych. Również my zapraszamy wówczas Państwa do odwiedzania naszych obiektów, jednak dzisiaj proponujemy  wirtualną wycieczkę po oczyszczalni ścieków Kujawy 

Dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki z funduszy unijnych, Wodociągi Miasta Krakowa od 2000 roku  pozyskały na wykonanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno–ściekowej blisko 520 mln zł, które umożliwiły realizację na terenie Gminy Miejskiej Kraków kompleksowego programu inwestycyjnego o bezprecedensowej skali, mającego bezpośredni wpływ na podniesienie komfortu życia mieszkańców i jakość otaczającego ich środowiska.

Od 2005 roku Wodociągi Miasta Krakowa zrealizowały cztery etapy projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie, na łączną kwotę 349 milionów złotych netto, z czego prawie 172 miliony złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, a 177 milionów złotych wyniósł wkład własny przedsiębiorstwa. W latach 2003 - 2010 w ramach projektu pn. Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie, korzystając z dofinansowania przedakcesyjnego, przeprowadzona została rozbudowa i modernizacja oczyszczalni, rekultywacja 18 hektarów lagun osadowych oraz budowa Kolektora Dolnej Terasy Wisły, która umożliwiła połączenie dwóch centralnych systemów kanalizacyjnych.

Należy podkreślić, że w ramach wspominanego projektu inwestycyjnego Wodociągi Miasta Krakowa rozwiązały również problem gospodarki osadami ściekowymi, poprzez budowę nowoczesnej instalacji do ich termicznej utylizacji. Całkowity koszt projektu to 431 miliony złotych netto, a kwota dofinasowania to 226 milionów złotych. Udział własny wyniósł 205 milionów złotych.

Więcej o naszej infrastrukturze i wirtualnych wycieczek tutaj