Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Światowy Dzień Toalet
Data dodania 2017-11-18

Światowy Dzień Toalet został oficjalnie uchwalony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2013r. Obchody tego święta to doskonała okazja, by przypomnieć mieszkańcom Krakowa o podstawowych zasadach korzystania z urządzeń sanitarnych.

Starania o ustanowienie tego święta, podjęła powołana w 2001r. w Singapurze Światowa Organizacja Toaletowa, która za cel obrała sobie zapewnienie mieszkańcom Ziemi powszechnego dostępu do toalet i podwyższenie ich standardów. Warto podkreślić, że obecnie prawie 1/3 mieszkańców Ziemi nadal takiego komfortu nie posiada.

Natomiast w krajach wysokorozwiniętych Obchody Światowego Dnia Toalet stanowią doskonałą okazję, aby w trosce o środowisko naturalne, przypomnieć podstawowe zasady korzystania z urządzeń sanitarnych.

Działania informacyjno-edukacyjne podejmowane przez Wodociągi Miasta Krakowa wpisują się w obchody tego dnia i mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Krakowa m.in. na to, co nie powinno nigdy trafić do kanalizacji.

Pamiętajmy, że do urządzeń sanitarnych nie należy wrzucać: środków higienicznych (np. ręczników papierowych, wacików, patyczków do uszu, pieluszek, podpasek, nici dentystycznych, chusteczek nawilżających), lekarstw, resztek jedzenia, farb, olejów, smarów, odpadów po remoncie lub budowie, kartek papieru, gazet, opakowań.

Nieprzestrzeganie tych zasad może nieść konsekwencje nie tylko dla poszczególnych mieszkań i budynków, ale również dla środowiska naturalnego. W rurach kanalizacyjnych tworzą się zatory, które mogą doprowadzać do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, posesji lub ulicy. Takie zjawiska powodują awarie, straty materialne i są uciążliwe dla mieszkańców.

Warto przypomnieć, że we wrześniu br. Wodociągi Miasta Krakowa uruchomiły nowy program edukacyjny "To się w ścieku nie mieści!" kierowany do młodzieży w wieku 12-16 lat. Warsztaty prowadzone na ścieżce edukacyjnej na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów umożliwiają uczniom nie tylko poznanie skomplikowanego procesu oczyszczania ścieków, ale również stanowią doskonałą okazję, aby poznać wpływ i znaczenie codziennych czynności na stan środowiska naturalnego. Więcej informacji o projekcie: http://www.tosiewsciekuniemiesci.krakow.pl/