Menu mobile

Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Od 119 lat jesteśmy z Wami. Każdego dnia.
Data dodania 2020-02-14 Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj

Dziś, 14 lutego świętujemy 119 rocznicę działalności Wodociągów Miasta Krakowa. Był to czas przemian, dynamicznego rozwoju, potężnych inwestycji i wytężonej pracy dla Krakowa i jego mieszkańców. A ta historia rozpoczyna się tak…
 
W latach 1866–1874 funkcję prezydenta Krakowa pełnił Józef Dietl, doktor medycyny, który z racji wykształcenia doskonale rozumiał jak ogromne znaczenie ma zapewnienie mieszkańcom dostępu do czystej wody.
 
To dzięki niemu, w 1870 roku powstał projekt „zaopatrzenia miasta i przedmieścia w wodę wiślaną do skrapiania ulic i do potrzeb domowych na wszystkich piętrach aż do poddasza, do potrzeb fabrycznych, szpitali i koszar, a wreszcie do ozdobienia miasta za pomocą 10 fontann” [Sprawozdanie z robót przygotowawczych dla zaopatrzenia Krakowa w wodę, 1872 r.].  Niestety, nie spotkał się on z aprobatą Rady Miasta, która obawiała się wysokich kosztów tej śmiałej inwestycji.

Józef Dietl wypowiedział wtedy znamienne słowa: „Nie zrażajcie się, Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągu, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!”.
 
Sytuacja sanitarna ówczesnego Krakowa była dramatyczna. Krakowianie zaopatrywali się w wodę ze studni, które w dużej mierze były skażone. Miasto nękały liczne epidemie, a średnia długość życia wynosiła zaledwie 30 lat.
 
Dla miejskich Radnych wkrótce stało się jasne, że „nie ma...najmniejszej wątpliwości, że zaopatrzenie miasta w dobrą i obfitą wodę jest najdzielniejszym środkiem zmniejszenia chorobliwości i śmiertelności z chorób zakaźnych w ogólności, a tem samem środkiem do przedłużenia średniego trwania życia ludzkiego” [Sprawa Wodociągowa Krakowska, 1887 r.].
 
W 1898 roku Rada Miasta podjęła kluczową uchwałę: „Postanawia się budowę wodociągu miejskiego pompowego o wydajności 16 000 m3 najwyższej dziennej dostawy (…) zasilanego wodą gruntową z terenów wodonośnych w Bielanach”. Ostatecznie wodociąg, zaprojektowany przez Romana Ingardena, oddano do użytku za kadencji Prezydenta Józefa Friedleina, w dniu 14 lutego 1901 roku.
 
Na Bielanach historia się  oczywiście nie kończy... Jak dalej rozwijało się nasze przedsiębiorstwo? Jakie powstały zakłady? Jakie kampanie prowadzimy dziś? Jaką wiedzę przekazujemy kolejnym pokoleniom?

Obecnie Wodociągi Miasta Krakowa znajdują się w czołówce największych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Stabilne finansowo, wykorzystujące najlepsze technologie, realizujące wielomilionowe inwestycje w ramach długoletnich strategii, są synonimem wysokiej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług. Poszanowanie dla zasobów środowiska naturalnego i odpowiedzialne z nich korzystanie to wartości, które Wodociągi Miasta Krakowa przekazują kolejnym pokoleniom.
                          
                               Wodociągi Miasta Krakowa. 
                      Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.
 
Z okazji obchodów 119 rocznicy powstania Wodociągów Miasta Krakowa, w dniu 16 lutego o godzinie 12.00 w kościele Najświętszego Salwatora odbyła się uroczysta Msza Święta. W nabożeństwie uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd Wodociągów Miasta Krakowa oraz obecni i byli pracownicy.


Galeria zdjęć poniżej przedstawia zabytkowe budynki Wodociągów Miasta Krakowa.