Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Powrót do strony głównej

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

Znaleziono 108 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 395/SK-11/2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym w rejonie ul. Kuryłowicza i Gombrowicza w Krakowie 06/06/2017
do godz. 09:15
26/06/2017
2. 225/SK-7/2017 Remont kapitalny (wymiana) fragmentu kanału ogólnospławnego D=50 cm w ciągu ulicy Bagrowej w Krakowie 09/06/2017
do godz. 15:00
22/06/2017
3. 448/PN-28/2017 Dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów wraz z podstawami stabilizacyjnymi 19/07/2017
do godz. 09:30
20/06/2017
4. 424/PN-26/2017 Budowa zadaszenia i ścian na istniejącej pompowni ścieków sanitarnych DTW wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej oraz instalacją elektryczną, budowa wiaty dla agregatu prądotwórczego przy istniejącej pompowni przy ul. Żaglowej w Krakowie 19/06/2017
do godz. 09:15
05/06/2017
5. 425/PN-27/2017 Sukcesywne dostawy artykułów do utrzymania porządku i czystości oraz art. malarskich do Magazynu Centralnego MPWiK S.A. przy ul. Lindego 9 19/06/2017
do godz. 09:30
02/06/2017
6. 394/PN-24/2017 Remont koryt obwodowych osadników wstępnych 11/1 i 11/2 na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie. 12/06/2017
do godz. 09:15
22/05/2017
7. 340/PN-20/2017 Remont metodą bezrozkopową odcinków sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i sanitarnej w ul. Chocimskiej / Spokojnej, Poległych w Krzesławicach, Wincentego Pola, Tatarskiej w Krakowie 05/07/2017
do godz. 09:15
19/05/2017
8. 257/SK-9/2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z budową pompowni P3 i przebudową wodociągu przy ul. Chrzanowskiego i Matematyków Krakowskich oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrowicza w os. Swoszowice w Krakowie 26/04/2017
do godz. 09:30
19/05/2017
9. 372/PN-23/2017 Modernizacja systemu dezynfekcji wody pitnej - obiekt Siercza. 02/06/2017
do godz. 09:15
12/05/2017
10. 357/PN-21/2017 Dostawa oraz wymiana membran na dyfuzorach w dwóch reaktorach biologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie 25/05/2017
do godz. 09:30
09/05/2017