Rozstrzygnięte przetargi

Powrót do strony głównej

Rozstrzygnięte przetargi

Znaleziono 91 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 785/SK-23/2017 Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i sanitarnej z budową przyłączy kanalizacyjnych oraz przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Schonborna w Krakowie 02/11/2017
do godz. 09:15
24/11/2017
2. 751/SW-21/2017 Budowa sieci wodociagowej z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Fabijańskich w Krakowie. 17/10/2017
do godz. 12:24
15/11/2017
3. 700/SW-19/2017 Przebudowa sieci wodociągowej DN 200 mm w ul. Zabłocie w Krakowie 04/10/2017
do godz. 09:15
30/10/2017
4. 724/PN-58/2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni ścieków sanitarnych oraz budowa i przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej na terenie oczyszczalni ścieków na os. Skotniki 03/10/2017
do godz. 09:15
15/09/2017
5. 705/PN-56/2017 Zabezpieczenie / obarierowanie filtrów w Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa w Krakowie. 28/09/2017
do godz. 09:15
08/09/2017
6. 560/Sw-17/2017 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa odcinka kanału opadowego ze studzienkami wodnościekowymi w ul. Ks. Józefa w Krakowie. 17/08/2017
do godz. 09:15
06/09/2017
7. 665/PN-52/2017 Sukcesywne wykonywanie w ciągu 24 miesięcy robót remontowych oraz usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych. 20/09/2017
do godz. 09:15
31/08/2017
8. 521/SK-16/2017 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w ul. Modrzejewskiej w Krakowie 18/08/2017
do godz. 09:15
30/08/2017
9. 520/SW-14/2017 Budowa sieci wodociągowej w ul. Suchy Jar w Krakowie. 01/08/2017
do godz. 09:15
25/08/2017
10. 621/PN-47/2017 Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V” 24/08/2017
do godz. 09:15
10/08/2017
11. 608/PN-44/2017 Remont magistrali wodociągowej w al. Pokoju w Krakowie. 12/09/2017
do godz. 09:15
02/08/2017
12. 611/PN-46/2017 „Dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów wraz z podstawami stabilizacyjnymi” 18/08/2017
do godz. 09:45
01/08/2017