Rozstrzygnięte przetargi

Powrót do strony głównej

Rozstrzygnięte przetargi

Znaleziono 83 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 560/Sw-17/2017 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa odcinka kanału opadowego ze studzienkami wodnościekowymi w ul. Ks. Józefa w Krakowie. 17/08/2017
do godz. 09:15
06/09/2017
2. 521/SK-16/2017 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w ul. Modrzejewskiej w Krakowie 18/08/2017
do godz. 09:15
30/08/2017
3. 520/SW-14/2017 Budowa sieci wodociągowej w ul. Suchy Jar w Krakowie. 01/08/2017
do godz. 09:15
25/08/2017
4. 621/PN-47/2017 Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V” 24/08/2017
do godz. 09:15
10/08/2017
5. 611/PN-46/2017 „Dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów wraz z podstawami stabilizacyjnymi” 18/08/2017
do godz. 09:45
01/08/2017
6. 593/PN-41/2017 Remont magistrali wodociągowej na odcinku od ul. Park Technologiczny do ul. Skarżyńskiego w Krakowie. 06/09/2017
do godz. 09:15
28/07/2017
7. 594/PN-42/2017 Remont rurociągów magistralnych: Część III, IV i V 04/09/2017
do godz. 12:00
27/07/2017
8. Nr 559/PN-36/2017 Remont magistrali w ul. Broniewskiego w Krakowie 30/08/2017
do godz. 09:15
21/07/2017
9. 414/PN-25/2017 Remont metodą bezrozkopową kolektora ogólnospławnego w ul. Romanowicza wraz z przyłączami w Krakowie 31/08/2017
do godz. 09:15
21/07/2017
10. 552/PN-34/2017 Przebudowa chlorowni w Załadzie Uzdatniania Wody Rudawa w Krakowie. 09/08/2017
do godz. 09:15
18/07/2017
11. 501/PN-32/2017 Dostawa 250 karnetów uprawniających pracowników MPWiK SA do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych 20/07/2017
do godz. 09:15
10/07/2017
12. 330/SK-10/2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Drożyskiej, Brzeskiej, Betonowej w Krakowie 05/06/2017
do godz. 09:15
29/06/2017