Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi

Znaleziono 137 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 724/PN-58/2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni ścieków sanitarnych oraz budowa i przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej na terenie oczyszczalni ścieków na os. Skotniki 03/10/2017
do godz. 09:15
15/09/2017
2. 704/PN-55/2017 Dostawa wraz z montażem klap zwrotnych na przelewach burzowych 29/09/2017
do godz. 09:15
11/09/2017
3. 706/PN-57/2017 Dostawa paczek żywnościowych oraz paczek ze słodyczami dla MPWiK SA w Krakowie 27/09/2017
do godz. 09:15
08/09/2017
4. 705/PN-56/2017 Zabezpieczenie / obarierowanie filtrów w Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa w Krakowie. 28/09/2017
do godz. 09:15
08/09/2017
5. 560/Sw-17/2017 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa odcinka kanału opadowego ze studzienkami wodnościekowymi w ul. Ks. Józefa w Krakowie. 17/08/2017
do godz. 09:15
06/09/2017
6. 665/PN-52/2017 Sukcesywne wykonywanie w ciągu 24 miesięcy robót remontowych oraz usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych. 20/09/2017
do godz. 09:15
31/08/2017
7. 521/SK-16/2017 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej w ul. Modrzejewskiej w Krakowie 18/08/2017
do godz. 09:15
30/08/2017
8. 651/PN-49/2017 Opracowanie projektu technicznego i wykonanie stacji ochrony czynnej na rurociągu stalowym Dn 1200 w rejonie komory KZ-4. 14/09/2017
do godz. 09:15
29/08/2017
9. 520/SW-14/2017 Budowa sieci wodociągowej w ul. Suchy Jar w Krakowie. 01/08/2017
do godz. 09:15
25/08/2017
10. 621/PN-47/2017 Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V” 24/08/2017
do godz. 09:15
10/08/2017
11. 600/SK-18/2017 Budowa kanału ogólnospławnego D300 przy ul. Żołnierskiej w Krakowie 23/08/2017
do godz. 09:30
03/08/2017
12. 608/PN-44/2017 Remont magistrali wodociągowej w al. Pokoju w Krakowie. 12/09/2017
do godz. 09:15
02/08/2017