Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi

Znaleziono 127 przetargów

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 621/PN-47/2017 Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V” 24/08/2017
do godz. 09:15
10/08/2017
2. 608/PN-44/2017 Remont magistrali wodociągowej w al. Pokoju w Krakowie. 12/09/2017
do godz. 09:15
02/08/2017
3. 611/PN-46/2017 „Dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów wraz z podstawami stabilizacyjnymi” 18/08/2017
do godz. 09:45
01/08/2017
4. 593/PN-41/2017 Remont magistrali wodociągowej na odcinku od ul. Park Technologiczny do ul. Skarżyńskiego w Krakowie. 06/09/2017
do godz. 09:15
28/07/2017
5. 597/PN-43/2017 Remont magistrali wodociągowej w ul. Dworcowej w Krakowie. 06/09/2017
do godz. 09:30
28/07/2017
6. 594/PN-42/2017 Remont rurociągów magistralnych: Część III, IV i V 04/09/2017
do godz. 12:00
27/07/2017
7. 579/ PN-39/2017 Remont sieci kanalizacyjnej rękawem utwardzonym promieniami UV 31/08/2017
do godz. 09:30
26/07/2017
8. 592/PN-40/2017 Zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych / pamiątkowych dla projektu realizowanego w ramach Funduszu Spójności pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” 03/08/2017
do godz. 09:30
25/07/2017
9. Nr 559/PN-36/2017 Remont magistrali w ul. Broniewskiego w Krakowie 30/08/2017
do godz. 09:15
21/07/2017
10. 414/PN-25/2017 Remont metodą bezrozkopową kolektora ogólnospławnego w ul. Romanowicza wraz z przyłączami w Krakowie 31/08/2017
do godz. 09:15
21/07/2017
11. 555/PN-35/2017 Dostawa hydrantów podziemnych DN 80 mm, hydrantów nadziemnych Φ 80mm i Φ 100mm, osłon odwodnienia hydrantu, zdrojów ulicznych 02/08/2017
do godz. 09:15
20/07/2017
12. 552/PN-34/2017 Przebudowa chlorowni w Załadzie Uzdatniania Wody Rudawa w Krakowie. 09/08/2017
do godz. 09:15
18/07/2017