Aktualne przetargi

Powrót do strony głównej

Aktualne przetargi

Znaleziono 104 przetargi

LP. Numer postępowania Tytuł przetargu Termin składania ofert Data ogłoszenia
1. 394/PN-24/2017 Remont koryt obwodowych osadników wstępnych 11/1 i 11/2 na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie. 12/06/2017
do godz. 09:15
22/05/2017
2. 340/PN-20/2017 Remont metodą bezrozkopową odcinków sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i sanitarnej w ul. Chocimskiej / Spokojnej, Poległych w Krzesławicach, Wincentego Pola, Tatarskiej w Krakowie 26/06/2017
do godz. 09:15
19/05/2017
3. 257/SK-9/2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z budową pompowni P3 i przebudową wodociągu przy ul. Chrzanowskiego i Matematyków Krakowskich oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrowicza w os. Swoszowice w Krakowie 26/04/2017
do godz. 09:30
19/05/2017
4. 372/PN-23/2017 Modernizacja systemu dezynfekcji wody pitnej - obiekt Siercza. 02/06/2017
do godz. 09:15
12/05/2017
5. 357/PN-21/2017 Dostawa oraz wymiana membran na dyfuzorach w dwóch reaktorach biologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie 25/05/2017
do godz. 09:30
09/05/2017
6. 240/SK-8/2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w terenach pomiędzy ul. Salezjańską i ul. Zielną oraz budowa sieci wodociągowej spinającej w ul. Białoprądnickiej bocznej na os. Prądnik Biały w Krakowie 11/04/2017
do godz. 09:15
28/04/2017
7. 196/SK-4/2017 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Hamernia w Krakowie 28/03/2017
do godz. 09:15
26/04/2017
8. 303/PN-19/2017 Inżynier kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie - etap V” 23/05/2017
do godz. 12:00
12/04/2017
9. 150/SW-1/2017 Przebudowa miejskiej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Sławkowskiej, Basztowej, Westerplatte w Krakowie w zakresie projektowanego układu drogowego w ul. Basztowej – Westerplatte 16/03/2017
do godz. 09:15
05/04/2017
10. 150/SW-1/2017 Przebudowa miejskiej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Sławkowskiej, Basztowej, Westerplatte w Krakowie w zakresie projektowanego układu drogowego w ul. Basztowej – Westerplatte 16/03/2017
do godz. 09:15
05/04/2017
11. 253/PN-17/2017 Sukcesywne dostawy pierścieni dystansowych z tworzywa sztucznego do włazów kanalizacyjnych DN 600 mm 19/04/2017
do godz. 09:15
30/03/2017
12. 246/PN-16/2017 Wykonanie instalacji klimatyzacji dla budynku laboratorium Oczyszczalni Ścieków Płaszów II wraz z instalacją elektryczną. 25/04/2017
do godz. 09:15
30/03/2017