Inwestycje_strona

Powrót do strony głównej

Inwestycje_strona

Celem działalności inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest poprawa jakości życia mieszkańców Krakowa, poprzez ciągłe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz dbałość o środowisko naturalne.
  
 

Znalezione inwestycje: 14

1. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i sanitarnej z budową przyłączy kanalizacyjnych oraz przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Schonborna w Krakowie

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ROBIN, ul. T. Kościuszki 53,  30-105 Kraków 157 000 Kolektor sanitarny - 6
Rurociąg tłoczny  - 195
Sieć wodociągowa  - 14
Przyłącza kanalizacyjne - 5 szt.
2018-05-31

2. Rozbudowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wańkowicza w Krakowie.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
PP MPWiK Sp z o.o., os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków. 155 822,89 Sieć wodociągowa - 204,7 2018-03-30

3. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Barskiej i Komandosów odciążającej układ kanalizacji osiedla Podwawelskiego.

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków 2 818 063,57 Sieć kanalizacji ogołnospławnej - 736,5 2018-04-30

4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków os. Kostrze

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Instal Kraków SA, ul. K. Brandla 1, 30-732 Kraków 3 964 030,90 Modernizacja istniejącej infrastruktury,
Budowa nowych elementów wraz z
sieciami technologicznymi
2018-04-20

5. Budowa sieci wodociągowej z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Fabijańskich

Wykonawca Koszt inwestycji (PLN) Zakres (m) Termin realizacji
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ROBIN, ul. T. Kościuszki 53,  30-105 Kraków 153 000,00 Sieć wodociągowa – 207,50
Przyłącza wodociągowe - 9 szt.
2018-04-30