Bieżące informacje - Gospodarka wodno - ściekowa w Krakowie - Etap V

Powrót do strony głównej

Bieżące informacje - Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie
-     Etap V

 

  • 29.08.2017 r. podpisanie umowy

 

W ramach kontaktu Działania informacyjno promocyjne dla projektu podpisano umowę na pierwszą część umowy: Zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu realizowanego w ramach Funduszu Spójności pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V”. Na wykonowcę została wybrana firma: Elektro - Szyld Wyrób i Montaż Reklam Wiesław Piasecki Brzesko.
Wartość kontraktu wyniesie:  5 597,00 zł (z Vat). Planowane zakończenie kontraktu: do 31.01.2018 roku.
 

  •  17.08.2017 r. podpisanie umowy
 

Podpisano umowę na Kontrakt 5 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV- część II – ul. Aleksandry. Na wykonawcę wybrano firmę:  UNIMARK  Sp. z o.o. Wadowice. Wartość kontraktu wyniesie: 2 437 396,29 zł ( z VAT). Zakończenie kontraktu planowane jest do 31.12.2018 roku.
 

  • 10.08.2017 r. podpisanie umowy

 

Podpisano umowę na Kontrakt 5 - Remont kanalizacji rękawem utwardzanym promieniami UV- część I – ul. Barbary, Heleny i Telimeny.Wykonawcą ktraktu zostało:Konsorcjum firm: PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o Warszawa i  Aarsleff Rohrsanierung GmbH. Röntgenach/Pegnitz, w imieniu i na rzecz  którego działa PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o Warszawa  jako Lider Konsorcjum. Wartość kontraktu to  3 640 800,00 zł ( z VAT). Zakończenie kontraktu planowane jest  do 31.12.2018 roku.
 

  • 11.07.2017 r. podpisanie umów


W tym dniu odpisano umowy na:
 
  1. Kontrakt 3 - Remont kolektora  lewobrzeżnego Wisły  w Krakowie.
Na wykonawcę zostało wybrane Konsorcjum firm: BLEJKAN S.A Szczecin i AQUAREN Sp. z o.o., Sp. K., Gliwice,w imieniu i na rzecz którego działa BLEJKAN S.A Szczecin jako Lider Konsorcjum. Wartość kontraktu wyniesie 11.944 407,00 zł ( z VAT). Planowane zakończenie kontraktu do 31.12.2018 roku. Inżynier wydał już "Powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia Robót" i ustalił ją na  dzień 10.08.17 roku.

2. Kontrakt  4 - Remont syfonu pod rzeką Wisłą. Na wykonawcę kontraktu wytypowano - Konsorcjum firm: BLEJKAN  S.A  Szczecin i Przedsiębiorstwo –Produkcyjno - Handlowo - Usługowe   AKWA. J. Biskup  S. Owczarek Spółka Jawna Zabrze,  w imieniu i na rzecz którego działa BLEJKAN  S.A  jako  Lider  Konsorcjum. 
Wartość kontraktu to:   6.814 323,00 zł. ( z VAT) . Planowane zakończenie kontraktu do 31.12.2018 roku.
Inżynier wydał "Powiadomienie o Dacie  Rozpoczęcia Robót" na dzień  10.08.17 roku.
 
  • ​04.07.2017 r. podpisanie umowy


 
W tym dniu podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie - Etap V” (Kontrakt 26). Wykonawcą została firma  „Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość kontraktu to : 728 160,00 zł ( z VAT).Planowane zakończenie kontraktu: do 30.09.2020 roku.