Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Przed nami Światowy Dzień Wody 2017
Data dodania 2017-03-06

Już po raz dwudziesty piąty, 22 marca na całym świecie obchodzony będzie Światowy Dzień Wody. Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom ma zwrócić naszą uwagę na zależność pomiędzy stanem i jakością ekosystemów wodnych, a ściekami.  
 

Dlaczego ścieki?

Światowy Dzień Wody ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych na Zgromadzeniu Ogólnym, które odbyło się w 1992 roku w Rio de Janeiro. Święto obchodzone jest każdego roku pod innym hasłem. Koncentrując się wokół zależności między jakością wody, jej dostępnością, a powstającymi w wyniku działalności człowieka ściekami, tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody podkreśla kluczową rolę racjonalnego zarządzania gospodarką ściekową.  Ścieki to cenny zasób. Zamiast marnować taki potencjał, można skutecznie redukować ich ilość i ponownie je wykorzystywać.
 

A w Krakowie..
 
Wodociągi Krakowskie ze środków własnych i przy wsparciu funduszy unijnych zrealizowały wielomilionowe inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni ścieków. Miały one bezpośredni wpływ na podniesienie komfortu życia w Krakowie i stan środowiska naturalnego. Zrekultywowano 18 hektarów lagun osadowych, a budowa wielkiego kolektora ściekowego pozwoliła połączyć systemy kanalizacyjne: Krakowa i Nowej Huty. Rozwiązano bezpowrotnie problem osadów ściekowych – powstała nowoczesna instalacja do ich termicznej utylizacji. Modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy przyczyniła się m.in. do obniżenia poziomu azotu w odprowadzanych do Wisły oczyszczonych ściekach.
W nowoczesnych krakowskich oczyszczalniach ścieków Płaszów i Kujawy zainstalowane są systemy kogeneracji, które wykorzystując ścieki jako źródło energii odnawialnej, umożliwiają produkcję energii elektrycznej i ciepła. Dzięki temu, zakłady zaspokajają do 50% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną i do 100% na ciepło. Do potrzeb procesowych w oczyszczalniach ścieków stosuje się tzw. wodę technologiczną czyli podczyszczone ścieki, oszczędzając w ten sposób wodę pitną.
 

Światowy Dzień Wody z Wodociągami

Pamiętajmy, każdy z nas ma wpływ na środowisko naturalne i może przyczynić się do ochrony ekosystemów wodnych! Chcąc  przybliżyć tak istotny temat, z okazji Światowego Dnia Wody, zapraszamy dzieci w wieku od 5 lat do 10 wraz z rodzicami na warsztaty, które odbędą się w sobotę 18 marca na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej Bielany. Zapewniamy dobrą zabawę i dużą dawkę przydatnej wiedzy!

Więcej informacji już wkrótce.