Aktualności
Bądź z nami na bieżąco

Powrót do strony głównej

Uwaga mróz!
Data dodania 2017-01-06

W związku z nadejściem mrozów, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie przypomina właścicielom, administratorom, dozorcom, przedsiębiorstwom, instytucjom i mieszkańcom o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w nieruchomościach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.

Do podstawowych czynności w zakresie ochrony urządzeń wod-kan przed skutkami działania niskich temperatur należy zabezpieczenie:
  • pomieszczeń wodomierzowych przez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien,
  • studzienek poprzez usunięcie z nich wody,
  • wodomierzy poprzez ich ocieplenie materiałami izolacyjnymi w sposób umożliwiający dokonywanie odczytów,
  • przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzących przez kondygnacje nieocieplone,
  • przewodów wodociągowych instalacji ogrodowych, spustów ulicznych przez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów,
  • powierzchni w otoczeniu zdrojów czerpalnych, przed powstaniem oblodzenia.

W przypadku zauważenia nieszczelności sieci wodociągowej prosimy o zgłaszanie ich pod bezpłatnym nr tel. 994.